شعب فروش

 • فروشگاه بهارنارنج

  • سرپرست فروشگاه: آقای مجتبي گرجي نژاد
  • تلفن: 32377839 - 011
  • آدرس: بابل کمربندی شرقی جلوتر از میدان شهدا بزاز
 • فروشگاه شریعتی

  • سرپرست فروشگاه: آقای هادي گرجي نژاد
  • تلفن: 32336222 - 011
  • آدرس: بابل، خیابان شریعتی، جنب شیرینی سرا ی بابل
 • فروشگاه امام رضا (ع)

  • سرپرست فروشگاه: آقای حسين خليل پور
  • تلفن: 32259304 - 011
  • آدرس: بابل، بین میدان کارگر و کشوری، روبروی پاساژ فردوسی
 • فروشگاه پل محمدحسن خان

  • سرپرست فروشگاه: آقای علي محمديان
  • تلفن: 32206450 - 011
  • آدرس: بابل خ شهید صالحی روبروی امامزاده سید ذکریا نرسیده به پل محمدحسن خان