نظرسنجی

  • بهترین شعبه فروشگاه های خونه به خونه کدام است؟
  • در فروشگاه های خونه به خونه به دنبال چه کالایی هستید؟
    نوع کالا:
  • به نظر شما فروشگاه بعدی در کدام شهر راه اندازی شود؟
  • نظر خود را در خصوص فروشگاه های زنجیره ای خونه به خونه اعلام نمایید